Zaawansowany Nurek (Advanced Open Water Diver)

Kurs Zaawansowany Nurek (Advanced Open Water Diver) jest to kurs skupiający się na praktyce. Pozwala on ukierunkować swoje zainteresowania nurkowe, pokazuje przekrój możliwości jakie kryje w sobie nurkowanie takie jak nurkowanie głębokie, na wrakach, nocne i wiele innych. Po za tym rozwija istotne umiejętności jak podwodna nawigacja, doskonała pływalność czy planowanie nurkowań. Jest to swoiste otwarcie drzwi na wachlarz specjalizacji, jakie są dostępne nurkowi.

Co zawiera się w Kursie Zaawansowany Nurek (Advanced Open Water Diver)?

  • zajęcia teoretyczne omawiające każde nurkowanie jakie będzie wykonywane i zakres wiedzy potrzebny do wykonania go
  • pięć nurkowań na wodach otwartych z różnych specjalizacji nurkowych w tym nurkowanie głębokie i podwodną nawigację
  • międzynarodowy certyfikat i dyplom ukończenia kursu Advanced Open Water Diver
  • sprzęt specjalistyczny potrzebny do wykonania danego rodzaju nurkowania i wejścia na wody otwarte

 

ZAAWANSOWANY NUREK SEALION

 

Wymagania wstępne?

  • Certyfikat PADI (Junior) Open Water Diver
  • Ukończone 12 lat. Jeśli w dniu nadawania uprawnień (w chwili ukończenia kursu) kursant nie ukończył 15 lat to wówczas otrzymuje stopień Junior Advanced Open Water Diver.

Do czego uprawnia ukończenie Kursu Zaawansowany Nurek (Advanced Open Water Diver )?

  • Nurkowanie do głębokości 30 metrów z partnerem, bez nadzoru.
  • Kontynuowanie szkolenia nurkowego w celu rozwoju swoich umiejętności w kursach Rescue oraz kolejnych na stopnie profesjonalne.

Gdzie prowadzimy nurkowania na wodach otwartych?

  • Kraków - Zakrzówek
  • Organizowane przez nas wyjazdy nurkowe i rejsy morskie

Ile kosztuje kurs?

>>> CENNIK

Kiedy najbliższy kurs?

>>> TERMINARZ

SEALION PODSTAWOWY KURS NURKOWY