PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sealion Jacek Majchrzak z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. Kościuszki 8.

Możesz się z nami skontaktować pisemnie na adres siedziby podany powyżej, elektronicznie na adres e-mail: biuro@sealion.pl, lub telefonicznie: +48 503 979 215.

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. realizacji naszych obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 3. marketingu i promocji naszych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat. W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) do momentu jej wycofania.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących oraz firmom, z którymi współpracujemy, na podstawie umowy, np. obsługujące nas biuro księgowe, firma świadcząca usługi hostingu.

Przysługują Ci następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

 1. dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in.
  o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;
 2. sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że masz prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Ciebie, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż masz prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy.

W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne i może być wycofane w każdej chwili.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje sposób w jaki operator serwisu - Sealion Jacek Majchrzak z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. Kościuszki 8 - gromadzi, wykorzystuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników. Niniejsza polityka prywatności odnosi się do domeny sealion.pl strony sealion.pl i wszystkich podstron oraz usług oferowanych przez Sealion Jacek Majchrzak z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. Kościuszki 8.

Serwis może zbierać informacje o użytkownikach w związku z działalnością oraz oferowanymi usługami, funkcjami lub zasobami. Informacje mogące służyć do identyfikacji użytkowników są zbierane tylko wtedy, gdy użytkownik poda je dobrowolnie.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza i nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) .

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Operator serwisu sealion.pl - Sealion Jacek Majchrzak z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. Kościuszki 8 - jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu) na każdej kolejnej stronie serwisu.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są
w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zmiany polityki prywatności

Serwis gwarantuje sobie możliwość aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. W takim wypadku, w treści Serwisu zostanie udostępniona stosowna informacja.