Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Wprowadzenie do nurkowania
Wprowadzenie do nurkowania PDF

Chcia?by? sprbowa? nurkowania ale nie wiesz czy Ci si? spodoba? Nie chcesz wydawa? pe?nej sumy na tzw. kota w worku? Nie ma problemu! Mo?esz sprbowa? ju? dzi? w trakcie programu Wprowadzenie do Nurkowania.

Wprowadzenie do Nurkowania

Program PADI Wprowadzenie do Nurkowania (Discover Scuba Diving) jest przeznaczony dla osb, ktre chc? do?wiadczy? nurkowania pod bezpo?rednim nadzorem instruktora w bezpiecznych warunkach, co pozwala rozwia? ewentualne w?tpliwo?ci zwi?zane z uprawianiem nurkowania oraz do?wiadczy? go "na w?asnej skrze". Pod bezpo?rednim nadzorem instruktora PADI, nowi nurkowie
ucz? si? podstawowych zasad bezpiecze?stwa, ubierania sprz?tu i p?ywania pod wod? w pe?nym sprz?cie nurkowym.

Co zawiera si? w programie Wprowadzenie do Nurkowania?

  • Wprowadzenie teoretyczne do zagadnie? zwi?zanych z nurkowaniem, omwienie techniki nurkowania, sprz?tu nurkowego, dalszych mo?liwo?ci rozwoju i potencjalnych miejsc nurkowych
  • 30 minutowe nurkowanie na basenie lub wodach otwartych, na ktrym ?wiczymy podstawowe umiej?tno?ci, i po prostu cieszymy si? nowym ?rodowiskiem i niesamowitym do?wiadczeniem jakim jest bez zw?tpienia oddychanie pod wod?
  • Dyplom uko?czenia programu
  • Program trwa oko?o 1,5 godziny

Wymagania wst?pne?

  • Uko?czone 10 lat

Gdzie prowadzimy Wst?p do Nurkowania?

Ile kosztuje kurs?

->CENNIK

Kiedy najbli?szy kurs?

->TERMINARZ KURSW

 
Created by Winiarczyk