Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Specjalno?? Doskona?a P?ywalno??
Specjalno?? Doskona?a P?ywalno?? PDF

Wiele osb gdy si? je zapyta co sprawia im najwi?ksz? trudno?? w nurkowaniu, mwi? ?e jest to kontrola p?ywalno?ci, inne osoby twierdz? ?e aby nauczy? si? tej umiej?tno?ci do przyzwoitego poziomu trzeba nurkowa? wiele lat. Nie jest to jednak prawda! Wi?kszo?? osb ma problemy z kontrol? p?ywalno?ci poniewa? nie wiedz? na co zwrci? uwag? i nie wiedz? jak ?wiczy? i rozwija? t? umiej?tno??. Na tym kursie przeka?emy Ci tajniki tej sztuki a nied?ugo po nim b?dziesz mg? zawisn?? nieruchomo nad dnem na dowolnie wybranej przez siebie wysoko?ci.

Co zawiera si? w Specjalizacji Doskona?a P?ywalno???

Zaj?cia teoretyczne
Dwa nurkowania szkoleniowe na wodach otwartych
Mi?dzynarodowy certyfikat PADI
Wej?cia na wody otwarte

Jakie s? wymagania wst?pne?

Uko?czony kurs Open Water Diver

Gdzie prowadzimy zaj?cia teoretyczne i nurkowania na wodach otwartych?

Krakw Zakrzwek
Wyjazdy nurkowe

 
Created by Winiarczyk