Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
PDF

Jak na razie w ofercie dla szk? mamy przewidziany jeden program Project Aware, ju? wkrtce wprowadzimy program Fizyka w wodnych sportach ekstremalnych.

Program edukacyjny Project Aware - ochrona ?rodowiska

Edukacja ?rodowiskowa - pierwsza w planie,
na c? bowiem zda si? liczenie, czytanie,
gdy ?ycia na Ziemi nie stanie.

I. Oksi?ska


Nurkowie z naturalnych przyczyn stali si? ambasadorami ochrony podwodnego ?rodowiska, to dlatego ?e najwi?cej czasu z wszystkich ludzi sp?dzaj? pod wod? i na w?asne oczy dostrzegaj? post?puj?c? z dnia na dzie? degradacje tego niesamowitego niebieskiego ?wiata. Dlatego szczeglnie nam zale?y aby wychowywa? m?ode pokolenia w duchu poszanowania naszej niebieskiej planety i z tego wzgl?du powsta? ten program skierowany do szk? i dzieci.

Porusza on takie tematy jak: omwienie wodnego obiegu ziemi, problemy ?owisk, zanieczyszcze?, czym s? rafy koralowe i ich niszczenie, omwienie r?nych akwenw i problemw jakie ich dotycz? i wiele innych. Tak?e s?dzimy, i? jest to program buduj?cy ?wiadomo?? i wra?liwo?? na problemy ?rodowiska szczeglnie ?e jest prowadzony przez osoby ktre cz?sto b?d? dla nich autorytetami (Ratownicy Wodni, Instruktorowie Nurkowania, Kapitanowie Jachtowi). St?d te? zapraszamy i zach?camy szko?y do wsp?pracy, szczeglnie ?e wsp?praca ta nic prcz po?wi?conego nam czasu nie kosztuje.

 
Created by Winiarczyk