Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Organizacja imprez firmowych
Organizacja imprez firmowych PDF

Organizacja imprez firmowych

Nasze Centrum zajmuje si? organizacj? nietypowych imprez integracyjnych i eventw dla firm o tematyce wodnej, szczeglnie nastawionej na nurkowanie. Staramy si? zainspirowa? a nawet zarazi? innych podwodnym ?wiatem, jego bogactwem i tajemniczo?ci?. Firma Sealion to zesp? do?wiadczonych i wykwalifikowanych nurkw, ktrzy zapewniaj? nie tylko pe?ne bezpiecze?stwo podczas podwodnych ?wicze? lecz tak?e oferuj? wysoki poziom us?ug.

Odkryj z nami podwodny ?wiat i by? mo?e przysz?? pasj? w swoim ?yciu!


Spotkania eventowe polegaj? na demonstracji zdj?? oraz krtkich filmw podwodnych. Zdj?cia obrazuj? podwodn?, kolorow? flor?, tak?e faun? wraz z dziwnymi a nawet niebezpiecznymi stworzeniami. Spotkanie tego typu to tak?e dok?adne zapoznanie si? ze sprz?tem nurkowym oraz z najwa?niejszymi zasadami bezpiecze?stwa pod wod?. Podczas prezentacji kadra opowiada o najciekawszych przygodach nurkowych.

Przebieg imprezy integracyjnej:

1. Spotkanie zaczynamy godzinnym wyk?adem na temat teorii nurkowania, ekwipunku nurka, technik nurkowania, popularnych nurkowisk oraz systemu partnerskiego pod wod?.


2. Kolejno, ka?dy z uczestnikw odbywa standardowo 45 minutowe zaj?cia basenowe, na ktrych pod okiem instruktora wykonuje si? ?wiczenia, ktre cz?sto wywo?uj? du?e emocje. Pod powierzchni? wody przewidziane s? liczne zabawy, m. in. wodne lotki czy p?ywanie z podwodnym skuterem. Dodatkowo, doskona?? pami?tk? b?dzie zdj?cie podwodne w ca?ym ekwipunku nurka!

3. Wieczr zarezerwowany jest na pokaz filmw o tematyce nurkowej, podczas ktrego ch?tne osoby b?d? mog?y zapali? tradycyjn? egipsk? fajk? wodn?.

Dlaczego impreza integracyjna z tematyk? nurkow??


  • To przede wszystkim odkrycie nowej pasji.
  • To dzielenie si? nurkow? pasj? poprzez wsplne rozmowy, prze?ycia, emocje.
  • To nietypowy a za razem ?wietny sposb na zintegrowanie grupy.

Uwaga:

  • Cena i czas trwania tego eventu uzale?niona jest od ilo?ci uczestnikw i oczywi?cie od indywidualnych ?ycze?.
  • Doje?d?amy do innych miast w ca?ej Polsce, by przeprowadzi? tego typu imprezy.

  • Istnieje mo?liwo?? zorganizowania nurkowych spotka? firmowych w Mszanie Dolnej, z mo?liwo?ci? noclegu w hotelu Folwark Stara Winiarnia (www.folwarkstarawiniarnia.pl).
 
Created by Winiarczyk