Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Co wzi?? na rejs
Co wzi?? na rejs PDF

Jest to jedno z najcz??ciej zadawanych pyta? przez ludzi ktrzy pierwszy raz wybieraj? si? na morze i bardzo s?usznie poniewa? lista niezb?dnych rzeczy r?ni si? troch? od tej jak? bierzemy do kurortu wakacyjnego na pla??.
A wi?c co musimy zabra?:
Wa?ny dowd osobisty lub paszport(zale?nie od tego czy rejs odbywa si? na terenie Unii b?d? te? poza ni?
Nakrycie g?owy (w ciep?ych krajach chusta do ochrony przed s?o?cem a w zimnych czapka do ochrony przed zimnem)
okulary przeciws?oneczne (przydaj? si? rwnie? na zimnych wodach) s? bardzo istotne poniewa? odblaski s?o?ca od wody potrafi? by? dra?ni?ce dla oczu, dlatego te? polecamy okulary przeciws?oneczne z polaryzacj? ktra przed tym nas chroni
krem z filtrem (szczeglnie w ciep?ych krajach)
Ubranie dostosowane do warunkw jakie panuj? w danym kraju
Polary (ciep?e albo lekkie zale?nie od kraju) poniewa? wieczorami i w nocy na morzu w czasie wiatru nawet w ciep?ych krajach potrafi by? ch?odno
Miekkie obuwie sportowe do poruszania si? po jachcie, najlepiej na bia?ej podeszwie aby nie brudzi? pok?adu
baga? nale?y zapakowa? w mi?kk? torb? (tak aby mo?na by?o ja p?niej posk?ada?, poniewa? miejsce w szafkach jest ograniczone, z tego samego powodu nale?y zabra? rozs?dn? liczb? rzeczy)
Sztormiak - w ciep?ych krajach wystarczy cienka sama kurtka ale ju? w zimnych najlepiej kurtka razem ze spodniami, a w razie niepogody par? polarw umo?liwiaj?cych ubranie si? na cebulk? pod sztormiak, pod spodnie rewelacyjnie nadaj? si? wygodne spodnie polarowe
Specjalne kalosze ?eglarskie je?eli rejs jest organizowany w zimnych krajach
R?kawiczki ?eglarskie, szczeglnie przydatne s? w zimnych krajach bo pomagaj? rwnie? chroni? si? przed zimnem
I co najwa?niejsze u?miech i poczucie humoru!

 
Created by Winiarczyk