Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Choroba morska
Choroba morska PDF

Poniewa? jest to jedna z najwi?kszych obaw ludzi pierwszy raz wybieraj?cych si? na morze, opisz? sposoby radzenia sobie z ni?.
Gdy dotyka nas choroba morska powinni?my unika? przebywania w pomieszczeniach pod pok?adem. Bardzo pomocne jest wyj?cie na pok?ad na ruf? (ty? jachtu) i znalezienie sobie miejsca w osi symetrii jachtu, poniewa? tam najmniej ko?ysze. Istotne aby nie wpatrywa? si? w bujaj?ce si? morze tylko ponad nim na stabilne punkty takie jak horyzont oddalone statki chmury i gwiazdy.
Cz?sto rwnie? bardzo pomocne na chorob? morsk? jest przespanie jej w swojej koi
Unikajcie alkoholu poniewa? pot?guj? on chorob? morsk?
W czasie choroby istotne jest by co? jest w umiarkowanych ilo?ciach, najlepiej ?atwo przyswajalne w?glowodany jak np. mid, d?em , cukierki , biszkopty, sucharki, mi?kki chleb, jak rwnie? jest istotne uzupe?nianie p?ynw np. woda niegazowana i herbata mi?towa. Bardzo zalecane jest picie napojw izotonicznych ktre pozwalaj? wyregulowa? gospodark? wodno-elektrolityczn? organizmu (Isostar, Powerrade)
Je?li osoba wie ?e ci??ko przechodzi chorob? morsk? mo?e w takim wypadku zdecydowa? si? na lekarstwa jak np. Aviomarin
Ale moim zdaniem spo?rd tych wszystkich najskuteczniejszym lekarstwem na chorob? morsk? jest praca na pok?adzie, najlepiej taka absorbuj?ca 100% uwagi np. sterowanie
Pami?tajcie choroba ta dotyka wi?kszo?? osb wybieraj?cych si? na morze tak?e nie ma si? czym przejmowa? i czego wstydzi? , a szczeglno?ci nie ma co si? za?amywa? na pocz?tku kiedy czujemy si? nie dobrze ona w ko?cu przechodzi a po jej przej?ciu mo?emy uwa?a? si? ju? za prawdziwych ?eglarzy.

 
Created by Winiarczyk