Życie na morzu PDF

Gotowanie i zaopatrzenie żywieniowe

Na większości rejsów (chyba że w opisie rejsu jest zaznaczone inaczej, albo rejs ten jest dla grupy zorganizowanej która zażyczyła sobie inaczej) za wyżywienie odpowiada cała załoga prócz skippera. Załoga podzielona jest na 2-3 osobowe wachty i wszystkie one na zmianę pełnią tzw. wachtę kambuzową, czyli danego dnia odpowiadają za kuchnie, czyli ugotowanie/przyrządzenie śniadania, obiadu, kolacji i posprzątanie po sobie.
Zaopatrzenie(zakupy wyżywienia) robione są ze wspólnej składki jachtowej, za trzymanie tych pieniędzy i listę zakupów odpowiada jedna osoba wyznaczona na początku rejsu (tzw. oficer zaopatrzeniowy).
I z gotowania i ze składki żywieniowej zwolniony jest skipper. Załoga jest zobligowana zapewnić mu wyżywienie w trakcie trwania rejsu.

Opłaty za paliwo i porty

Opłaty te również są płacone ze wspólnej kasy jachtowej trzymanej przez jedną osobę – oficera zaopatrzeniowego.

Wspólna kasa jachtowa

Są to pieniądze które są zbierane od każdego załoganta w momencie wejścia na jacht w miejscowej walucie, wysokość ustalana jest zależnie od potrzeb załogi i lokalnych cen.

Wybór koi

Koje (miejsca do spania na jachcie – łóżka) rozdzielane są przez skippera w momencie zaokrętowania. Skipper bierze pod uwagę w czasie podziału potrzeby załogi np. para potrzebuje prywatnej kabiny (oddzielnego pomieszczenia). Jeżeli załoga nie zgadza się na podział przeprowadzony przez skippera i nie może dojść do porozumienia, koje zostają rozlosowane.

Praca na jachcie

Na każdym rejsie (chyba że jest to rejs dla grupy zorganizowanej i wynajęta jest profesjonalna załoga) załoga musi uczestniczyć w pracach na jachcie (obsługa lin, stawianie żagli, sterowanie itd.), dlatego wszyscy są podzielenie na wachty 2-3 osobowe, i każda wachta prowadzi jacht(odpowiada za całą obsługę oczywiście pod czujnym okiem i dowództwem skippera)  na swojej zmianie. Zmiany wacht odbywają się przeważnie w rytmie 4 godzinnym prócz dwóch wacht w czasie dnia które trwają 2 godziny.

 
Created by Winiarczyk