Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
PDF

Nasze Centrum poza tym ?e organizuje swoje w?asne rejsy rwnie? oferuj? us?ug? organizacji rejsw dla grup zorganizowanych. Tak?e je?eli s? Pa?stwo grupk? znajomych chc?cych sp?dzi? czas pod ?aglami lub te? firm? ktra chce zasponsorowa? swoim pracownikom nietypowe wakacje my jak najbardziej podejmiemy si? tego zadania.

Planuj?c rejs musz? wybra? Pa?stwo pomi?dzy r?nymi opcjami od ktrych uzale?niona b?dzie nasza wycena imprezy:


Miejsce ?wiata w ktrym chc? odby? Pa?stwo swj wymarzony rejs, jeste?my gotowi podj?? ka?dego rodzaju zlecenia
Jaki jacht Pa?stwo wybior? ekonomiczny , klasy standardowej czy mo?e luksusowy
Opieka samego skippera, czy mo?e w asy?cie innych osb kucharza (je?eli nie chc? Pa?stwo na swoim urlopie zagl?da? do kuchni), hostessy (do sprz?tania jachtu i podawania drinkw etc.), profesjonalnej za?ogi (je?eli np. planujecie w trakcie podr?y prowadzi? spotkania biznesowe i nie interesuje Pa?stwa obs?uga jachtu ani ?adne czynno?ci z tym zwi?zane)
Data i czas trwania rejsu - firmy czarterowe r?nicuj? mocno cen? czarteru
w zale?no?ci od tego jak blisko jest do szczytu sezonu
Ilo?? osb i czy chc? zajmowa? oddzielne kabiny(jak np. pary, ma??e?stwa, single)
Dodatkowe atrakcje jak np. organizacja nurkowa? ze sprz?tem, kursw


Je?eli jeste?cie Pa?stwo zainteresowani t? ofert? prosz? zadzwoni? b?d? te? przys?a? maila i odpowied? na te pytania a my zrobimy kalkulacje tego typu imprezy. Je?eli nie wiedz? Pa?stwo co odpowiedzie? na ktre? z powy?szych pyta? albo chc? poprosi? o rad? b?d? te? sugesti? prosz? si? z nami kontaktowa? z ch?ci? pomo?emy.

 
Created by Winiarczyk