Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Specjalno?? Nurkowanie ze Skuterem
Specjalno?? Nurkowanie ze Skuterem PDF

Wp?ywasz rozp?dzony do podwodnego kanionu, dodajesz gazu, przemykasz szybko obok zdezorientowanych ryb, ska?a znajduj?ca si? u zwie?czenia kanionu zbli?a si? bardzo szybko, patrzysz w bok na partnera, porozumiewawcze kiwni?cie g?ow?, dop?ywacie do samej ska?y prawie si? o ni? rozbijaj?c ale w ostatniej chwili szybki zwrot i mijacie ja zaraz po lewej. Je?li poci?gaj? Cie pr?dko?? i nowe doznania, albo po prostu chcesz za jednym nurkowaniem zobaczy? wi?cej, to ten kurs jest w?a?nie dla Ciebie. Nauczysz si? z nami zasad obs?ugi eksploatacji tego specjalistycznego sprz?tu, dowiesz si? jak go wykorzystywa?, oraz co najwa?niejsze b?dziesz mia? okazj? si? dobrze zabawi? na naszych skuterach.

Co zawiera si? w Specjalizacji Nurkowanie ze Skuterem?

Zaj?cia teoretyczne
Dwa nurkowania szkoleniowe na wodach otwartych
Mi?dzynarodowy certyfikat PADI
Wej?cia na wody otwarte, specjalistyczny sprz?t (skuter podwodny)

Jakie s? wymagania wst?pne?

Uko?czony kurs Open Water Diver

Gdzie prowadzimy zaj?cia teoretyczne i nurkowania na wodach otwartych?

Nowy S?cz
Mszana Dolna
Krakw Zakrzwek
Wyjazdy nurkowe

 
Created by Winiarczyk