Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Specjalno?? Nurkowanie Wrakowe
Specjalno?? Nurkowanie Wrakowe PDF

Jeste? na g??boko?ci 20 metrw i zanurzasz si? coraz g??biej. W mroku pod Tob? zarysowuj? si? pierwsze kszta?ty, najpierw wy?ania si? gigantyczny dzib okr?tu rozerwany od uderzenia torpedy a zaraz potem ci?gn?ce si? niesko?czenie daleko pok?ady jednostki. Osi?gasz wrak. Wraz z innymi nurkami to podwodne cmentarzysko przenosi Was w minione czasy, czasy drugiej wojny ?wiatowej


Je?li masz w sobie ?y?k? odkrywcy, historyka i poszukiwacza skarbw to szkolenie jest w?a?nie dla Ciebie. Dzi?ki niemu poznasz takie umiej?tno?ci jak por?czowanie, poruszanie si? po wraku i specyfik? planowania nurkowa? wrakowych. Po uko?czeniu tej specjalno?ci wraz z nami b?dziesz mg? wybra? si? na wyprawy wrakowe do wielu zak?tkw ?wiata, jak Ba?tyk i Egipt.

Co zawiera si? w Specjalizacji Nurkowanie Wrakowe?

Zaj?cia teoretyczne
Cztery nurkowania szkoleniowe na wodach otwartych
Podr?cznik Nurkowanie Wrakowe
Mi?dzynarodowy certyfikat PADI
Wej?cia na wody otwarte, specjalistyczny sprz?t

Jakie s? wymagania wst?pne?

Uko?czony kurs Advanced Open Water Diver

Gdzie prowadzimy zaj?cia teoretyczne i nurkowania na wodach otwartych?

Nowy S?cz
Mszana Dolna
Krakw Zakrzwek
Jaworzno-Szczakowa Koparki
Wyjazdy nurkowe

 
Created by Winiarczyk