Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Specjalno?? Nurkowanie w Suchym Skafandrze
Specjalno?? Nurkowanie w Suchym Skafandrze PDF

Wrze?niowy weekend na Zakrzwku. Przygotowujesz si? do swojego drugiego nurkowania. Spogl?dasz na czekaj?c? na Ciebie wilgotn? i zimn? piank?. Gdy my?lisz o czekaj?cej na Ciebie mro?nej wodzie przechodzi Ci? dreszcz

Masz do?? marzni?cia?

Chcesz ?eby by?o Ci ciep?o nie tylko pod wod? ale i po wyj?ciu z niej?

W takim razie suchy skafander i kurs jego obs?ugi s? dla Ciebie!

Na kursie tym poznasz w przyst?pny sposb tajniki nurkowania w suchym skafandrze, zrozumiesz r?nice pomi?dzy piank? a tzw. suchaczem a ponadto doradzimy Ci przy wyborze i zakupie tej cz??ci ekwipunku nurka.

Co zawiera si? w Specjalizacji Nurkowanie w Suchym Skafandrze?

Zaj?cia teoretyczne
Dwa nurkowania szkoleniowe na wodach otwartych
Podr?cznik Nurkowanie w Suchym Skafandrze
Mi?dzynarodowy certyfikat PADI
Wej?cia na wody otwarte, wypo?yczenie suchego skafandra

Gdzie prowadzimy zaj?cia teoretyczne i nurkowania na wodach otwartych?

Krakw Zakrzwek

 
Created by Winiarczyk