Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Specjalno?? Nurkowanie Nitroksowe
Specjalno?? Nurkowanie Nitroksowe PDF

Spotka?a Ci? kiedy? irytuj?ca sytuacja, ?e po d?ugich poszukiwaniach podwodnych w ko?cu natrafi?e? na upragniony wrak (raf?, siedlisko ryb) a kiedy chcia?e? si? delektowa? t? chwil?, porobi? zdj?cia, nagle patrzysz na swj komputer, a on nieub?aganie pokazuje: Koniec zabawy, wynurzaj si? ! ; albo gdy po trzech nurkowaniach na safari w Egipcie, wszyscy szykuj? si? do wykonania czwartego, a Ty poniewa? nie puszcza Cie Twj komputer musisz zej?? pod pok?ad i w samotno?ci pouk?ada? pasjansa? Je?li wybierasz si? nied?ugo na safari, chcesz zwi?kszy? mo?liwy czas przebywania pod wod?, skrci? przerwy powierzchniowe i umo?liwi? sobie wi?cej nurkowa? wci?gu jednego dnia - ten kurs jest dla Ciebie.
Na tym kursie poznasz specyfik? nurkowania na wzbogaconych mieszankach powietrznych. Ponadto dowiesz si? jakie zagro?enia i ograniczenia si? z tym wi??? i nauczysz si? planowa? tego typu nurkowania. Wyt?umaczymy Ci jak post?powa? w Centrach Nurkowych gdy chcesz nape?ni? swoj? butl? nitroksem, a wi?c dowiesz si? wszystkiego co jest niezb?dne podczas nurkowania na wzbogaconym powietrzu.

Co zawiera si? w Specjalizacji Nurkowanie Nitroksowe?

Zaj?cia teoretyczne
Podr?cznik Nurkowanie Nitroksowe
Tabele nurkowania na Nitroksie
Mi?dzynarodowy certyfikat PADI

Jakie s? wymagania wst?pne?

Uko?czony kurs Open Water Diver

Gdzie prowadzimy zaj?cia teoretyczne?

Mszana Dolna
Nowy S?cz
Wyjazdy nurkowe

 
Created by Winiarczyk