Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Specjalno?? Nurkowanie G??bokie
Specjalno?? Nurkowanie G??bokie PDF

G??bia od zawsze by?a przedmiotem fascynacji cz?owieka. Zdarza?o Ci si? po dop?yni?ciu do granicy swoich uprawnie? (30 metrw) spojrze? jeszcze dalej w d? w stron? ukrytych w g??binach wrakw i niedost?pnych dla wi?kszo?ci nurkw rejonw? Je?li na my?l o tym przeszywa Ci? dreszczyk emocji to ta specjalizacja jest w?a?nie dla Ciebie.
Dzi?ki uko?czeniu tego kursu uzyskasz uprawnienia do nurkowania na g??boko?? 40 metrw (granic? nurkowa? rekreacyjnych). Na kursie tym nauczysz si? na co nale?y bra? pod uwag? w przypadku nurkowa? do takich g??boko?ci. Wraz z instruktorem odczujesz na w?asnej skrze i w bezpiecznych warunkach jak to jest by? pod wp?ywem narkozy azotowej. Ale co najwa?niejsze stan? przed Tob? otworem rejony wcze?niej dla Ciebie nieosi?galne.

Co zawiera si? w Specjalizacji Nurkowanie G??bokie?

Zaj?cia teoretyczne
Cztery nurkowania szkoleniowe na wodach otwartych
Podr?cznik Nurkowanie G??bokie
Mi?dzynarodowy certyfikat PADI
Wej?cia na wody otwarte, specjalistyczny sprz?t

Jakie s? wymagania wst?pne?

Uko?czony kurs Advanced Open Water Diver

Gdzie prowadzimy zaj?cia teoretyczne i nurkowania na wodach otwartych?

Nowy S?cz
Mszana Dolna
Krakw Zakrzwek
Czechy - Hermanice

 
Created by Winiarczyk