Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Specjalno?? Nawigacja Podwodna
Specjalno?? Nawigacja Podwodna PDF

Na pewno ka?dy z Was pami?ta jak podczas swojego kursu podstawowego nie mogli?cie wyj?? z podziwu jakim cudem po 30 minutowym b??dzeniu pod wod?, zrobieniu tysi?cy zwrotw i postojw Wasz instruktor zawsze trafia? do miejsca wyj?cia z wody. Na tym kursie poka?emy Wam ?e nie jest to wcale taka czarna magia na jak? wygl?da. Po uko?czeniu tej specjalno?ci mniej do?wiadczeni koledzy b?d? patrze? na Was z podziwem, bo zawsze trafiacie dok?adnie tam gdzie chcecie. Po tym szkoleniu b?dziecie umieli biegle pos?ugiwa? si? kompasem, dowiecie si? co to jest nawigacja naturalna i jak nurkuje si? po wzorach.

Co zawiera si? w Specjalizacji Podwodna Nawigacja?

Zaj?cia teoretyczne
Trzy nurkowania szkoleniowe na wodach otwartych
Mi?dzynarodowy certyfikat PADI
Wej?cia na wody otwarte, specjalistyczny sprz?t

Jakie s? wymagania wst?pne?

Uko?czony kurs Open Water Diver

Gdzie prowadzimy zaj?cia teoretyczne i nurkowania na wodach otwartych?

Krakw Zakrzwek
Wyjazdy nurkowe

 
Created by Winiarczyk