Pierwsza pomoc dla firm PDF

Dlaczego warto i należy przeszkolić pracowników z zakresu pierwszej pomocy?


•    Po pierwsze z powodu obowiązującego aktualnie Kodeksu Pracy. W związku nowelizacją Kodeksu Pracy z dnia 18 stycznia 2009 roku każdy pracodawca jest zobligowany do wyznaczenia i wyszkolenia pracowników odpowiedzialnych za Pierwszą Pomoc w zakładzie pracy.

„Art. 2091
§ 1. Pracodawca jest obowiązany:
1)   zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
2)   wyznaczyć pracowników do:
a)  udzielania pierwszej pomocy”.

Także aby spełniać wymagania stawiane przez Państwową Inspekcję Pracy należy przeszkolić wyznaczonych pracowników w zakresie pierwszej pomocy. Liczba tych osób powinna dawać pewność że w miejscu pracy na każdej zmianie i niezależnie od urlopów znajduję się przynajmniej jedna osoba odpowiedzialna za Pierwszą Pomoc w przedsiębiorstwie. Należy pamiętać że w razie wypadku to osoba odpowiedzialna za BHP i/lub pracodawca będą odpowiadać prawnie za odmienny stan rzeczy.
•    Dzięki przeszkolonym pracownikom zwiększa się bezpieczeństwo w Państwa firmie. Zdobyte u nas umiejętności mogą po prostu uratować komuś życie!
•    Charakter kursu (rzeczywiste scenariusze wykonywane w grupie) przyczynia się znacząco do zintegrowania pracowników firmy
•    Jest to forma gratyfikacji pracowników. Dla wielu z nich bardzo cenna; szczególnie dla ojców i matek ze względu na część kursu dotyczącą Pierwszej Pomocy Dzieciom
•    Możliwość uzyskania uznawanego na całym świecie międzynarodowego certyfikatu.

Co zawiera się w kursie pierwszej pomocy EFR?

•    Każdy uczestnik otrzymuję na własność bogato ilustrowany podręcznik kursanta
•    Zajęcia teoretyczne i pokaz filmów instruktarzowych, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pierwszorzędnej (część ta uczy w jaki sposób udzielać pomocy w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia, takich jak zatrzymanie akcji serca, brak czynności oddechowej, poważny krwotok, wstrząs oraz uraz kręgosłupa) i drugorzędnej (część ta uczy udzielać pomocy w typowych sytuacjach nie stanowiących bezpośredniego zagrożenia dla życia poszkodowanego. Na tym kursie dowiesz się jak postępować w momencie, gdy przyjazd pogotowia nie jest możliwy lub się opóźnia) oraz pierwszej pomocy dzieciom i niemowlakom  
•    Ćwiczenia praktyczne na sprzęcie: manekinach osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, automatycznym defibrylatorze, wykorzystanie zawartości apteczki
•    Wykonanie rzeczywistych scenariuszy wypadków, wymyślonych tak aby odpowiadały charakterowi Państwa zakładu pracy
•    Poczęstunek i napoje w trakcie kursu
•    Dyplom lub międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu Pierwszej Pomocy EFR.

Czemu kurs pierwszej pomocy EFR w Centrum Sportów Wodnych "Sealion"?

•    EFR(Emergency First Response) – jest to znana na całym świecie organizacja w ramach której instruktorzy prowadzą szkolenia. Program EFR opiera się na aktualnych standardach opieki nad poszkodowanym zgodnie z wytycznymi Amerykańskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego, Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Nowozelandzkiej Rady Resuscytacji. Kursy EFR opierają się na zasadach ratownictwa oraz algorytmach jednomyślnie uznanych przez Międzynarodowy Komitet Doradczy ds. Resuscytacji(ILCOR). Co wszystko daję gwarancje jakości zdobywanej wiedzy i umiejętności
•    Bogato ilustrowany i wypełniony po brzegi treścią podręcznik ściśle powiązany z programem kursu, dający możliwość samodzielnej nauki, a po kursie utrwalanie zdobytej wiedzy
•    Bogaty program kursu, zawierający takie ciekawe elementy jak: pierwsza pomoc dzieciom i niemowlakom(bardzo istotne dla obecnych i przyszłych rodziców), obsługa Automatycznego Defibrylatora(coraz częściej instalowanego w miejscach publicznych), ratownictwo tlenowe. Każdy z tych elementów będzie ćwiczony w praktyce na sprzęcie- manekiny dzieci i niemowląt , defibrylatory treningowe , zestawy tlenowe itd.
•    Koncentrowanie się w czasie kursu na praktyce a nie tylko suchej teorii
•    Praca w małych grupach, dzięki czemu każdy ma wiele czasu na ćwiczenie i rozmowy z instruktorem

•    Jako jedyni personalizujemy program naszych szkoleń, a mianowicie tworzymy scenariusze ćwiczeń specjalnie pod konkretny charakter zakładu pracy i związanych najczęściej występujących zagrożeń w danej firmie, dzięki temu np. pracownicy hali produkcyjnej nie skupiają się przez godzinę nad przypadkiem ratowania osoby wyłowionej z wody, tylko nad scenariuszami porażeń prądem, zmiażdżeń kończyn, upadków z wysokości (zależnie od tego czym zajmuje się dana hala). Oczywiście inne przypadki również ogólnie omawiamy i ćwiczymy ale staramy się skupić nad tymi naprawdę istotnymi dla danej grupy osób.

Gdzie odbywają się kursy?


W ekskluzywnym hotelu Folwark Stara Winiarnia w Mszanie Dolnej ul. Ogrodowa 2, w wynajętej Sali Konferencyjnej.

Ile trwa kurs?

Zajęcia dla jednej grupy trwają około 6 godzin.

W ilu osobowych grupach są prowadzone zajęcia?


W grupach do 6 osób, pozwala to instruktorowi na indywidualny kontakt z każdym uczestnikiem, a kursantom daję możliwość wyniesienia z kursu jak najwięcej.

Terminy kursów?

Kursy prowadzimy indywidualnie na życzenie klienta w dogodnym dla Państwa terminie.

 
Created by Winiarczyk