Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Rescue Diver
Rescue Diver PDF

Kurs Ratownik Nurkowy (Rescue Diver) jest przez wielu uwa?any za najciekawszy kurs nurkowy na jakim byli. Kurs Podstawowy (OWD) jest kursem w czasie ktrego koncentrujemy si? tylko na sobie, Kurs Zaawansowany (AOWD) jest to kurs w czasie ktrego koncentrujemy si? na wykonywanych zadaniach. Zaraz po tym kiedy ju? jeste?my obyci z wod?,przychodzi najwa?niejszy etap naszej kariery nurkowej w czasie ktrego zaczynamy si? koncentrowa? na naszych partnerach nurkowych i ich bezpiecze?stwie. Tak?e je?eli chcecie by? nurkami w pe?ni odpowiedzialnymi i takimi z ktrymi ka?dy chce zanurkowa? bo po prostu czuje si? wtedy bezpiecznie, to ten kurs jest dla Was.

Co zawiera si? w kursie Ratownika Nurkowego (Rescue Diver) ?

Pi?? sesji teoretycznych, obejmuj?cych mi?dzy innymi takie zagadnienia jak psychologia ratownictwa, zarz?dzanie akcjami ratowniczymi, techniki ratownictwa, fizjologia i wiele innych
Zaj?cia basenowe, na ktrych wykonujemy 10 ?wicze? ratowniczych np.: wydobycie niereaguj?cego nurka na powierzchnie, pierwsza pomoc w urazach ci?nieniowych, podawanie tlenu i inne
Realistyczne scenariusze ratownicze na wodach otwartych, w czasie ktrych kursant mo?e uczestniczy? w symulowanej akcji ratowniczej
Mi?dzynarodowy certyfikat i dyplom uko?czenia kursu Rescue Diver
Sprz?t specjalistyczny potrzebny do wykonania danego rodzaju nurkowania i wej?cia na wody otwarte

Wymagania wst?pne?

Uko?czone 12 lat
Certyfikat PADI Advanced Open Water Diver
Uko?czony kurs pierwszej pomocy EFR (kurs ten organizujemy w trakcie kursu Rescue)

Gdzie prowadzimy sesje teoretyczne oraz ?wiczenia basenowe?

Nowy S?cz
Mszana Dolna
Krakw
Limanowa

Gdzie prowadzimy scenariusze ratownicze na wodach otwartych?

Krakw Zakrzwek
Jezioro Ro?nowskie ko?o Nowego S?cza

Kiedy najbli?szy kurs?

->TERMINARZ KURSW

 
Created by Winiarczyk