Master Scuba Diver PDF

Master Scuba Diver - najwyższy stopień nurkowania rekreacyjnego, do którego dąży każdy nurek nie myślący o karierze profesjonalnej. Świadczy on o ponadprzeciętnym poziomie umiejętności i doświadczeniu nurka.

Wymagania do uzyskania certyfikatu:

•    Ukończone 12 lat
•    Certyfikaty PADI Advanced Open Water Diver I PADI Rescue Diver oraz certyfikaty pieciu specjalizacji PADI
•    50 zalogowanych nurkowań


Po ukończeniu kursu PADI Rescue Diver oferujemy Państwu pakiet umożliwiający dojście do stopnia Master Scuba Diver. Wybieramy wspólnie pięć (albo mniej zależnie od ilości posiadanych) specjalizacji i w ramach pakietu każda z nich jest tańsza o 100zł dzięki czemu oszczędzają Państwo do 500zł! 
Created by Winiarczyk