Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Advanced Open Water Diver
Advanced Open Water Diver PDF

Kurs Zaawansowany Nurek (Advanced Open Water Diver) jest to kurs skupiaj?cy si? na praktyce. Pozwala on ukierunkowa? swoje zainteresowania nurkowe, pokazuje przekrj mo?liwo?ci jakie kryje w sobie nurkowanie takie jak nurkowanie g??bokie, na wrakach, nocne i wiele innych. Po za tym rozwija istotne umiej?tno?ci jak podwodna nawigacja, doskona?a p?ywalno?? czy planowanie nurkowa?. Jest to swoiste otwarcie drzwi na wachlarz specjalizacji jakie s? dost?pne nurkowi.

Co zawiera si? w kursie Zaawansowany Nurek (Advanced Open Water Diver) ?

Zaj?cia teoretyczne omawiaj?ce ka?de nurkowanie jakie b?dzie wykonywane i zakres wiedzy potrzebny do wykonania go
5 nurkowa? na wodach otwartych z r?nych specjalizacji nurkowych w tym nurkowanie g??bokie i podwodn? nawigacj?
Mi?dzynarodowy certyfikat i dyplom uko?czenia kursu Advanced Open Water Diver
Sprz?t specjalistyczny potrzebny do wykonania danego rodzaju nurkowania i wej?cia na wody otwarte

Wymagania wst?pne?

Certyfikat PADI (Junior) Open Water Diver
Uko?czone 12 lat. Je?li w dniu nadawania uprawnie? ( w chwili uko?czenia kursu)kursant nie uko?czy? 15 lat to wwczas otrzymuje stopie? Junior Advanced Open Water Diver.

Do czego uprawnia uko?czenie kursu Zaawansowany Nurek (Advanced Open Water Diver) ?

Nurkowania na g??boko?? 30 metrw
Kontynuowania szkolenia nurkowego w celu rozwoju swoich umiej?tno?ci w kursach Rescue oraz kolejnych na stopnie profesjonalne.

Gdzie prowadzimy nurkowania na wodach otwartych i wst?p teoretyczny przed nurkowaniami?

Krakw Zakrzwek
Organizowane przez nas wyjazdy nurkowe i rejsy morskie

Ile kosztuje kurs?

->CENNIK

Kiedy najbli?szy kurs?

->TERMINARZ KURSW

 
Created by Winiarczyk