Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Divemaster
Divemaster PDF

Kurs Divemastera PADI jest to pierwszy krok na profesjonalnej ?cie?ce PADI. Je?li czujesz ?e pianka i aqualung na Tobie zdecydowanie lepiej le?y ni? spodnie od garnituru i koszula z krawatem, a nurkowanie to nie tylko Twoja pasja ale Twoje ?ycie to dobrze trafi?e?, bo my wszyscy po profesjonalnej stronie tak uwa?amy.


Kurs Divemastera PADI jest wymagaj?cym i fascynuj?cym kursem. Przygotowuje on rzetelnie do zawodowej pracy jako nurek.

Co zawiera si? w kursie Divemastera PADI?

12 sesji teoretycznych podczas ktrych poznasz dog??bnie takie tematy jak: asystowanie przy szkoleniach, fizyka nurkowania, fizjologia nurkowania, sprz?t nurkowy, teoria dekompresji i Rekreacyjny Planer Nurkowa? PADI, programy prowadzone przez Divemastera, zarz?dzanie ryzykiem i biznes nurkowy
Ocena umiej?tno?ci p?ywackich, nurkowych, ratowniczych i ich szlifowanie.
Mapowanie zbiornika wodnego
Sta? jako Divemaster w naszym centrum-samodzielne prowadzenie programw nurkowych i elementw kursw pod nadzorem instruktora
Mi?dzynarodowy Certyfikat i dyplom uko?czenia kursu Divemaster PADI

Wymagania wst?pne?

minimalny wiek przed rozpocz?ciem kursu jest uko?czone 18 lat.
By? certyfikowany na stopie? PADI Advanced Open Water Diver lub inny kwalifikuj?cy innej organizacji szkoleniowej.
By? certyfikowany na stopie? PADI Rescue Diver lub inny kwalifikuj?cy innej organizacji.
mie? zalogowanych 20 nurkowa? lub wi?cej w tym nurkowania g??bokie i podwodnej nawigacyji.
posiada? dokument stwierdzaj?cy uko?czenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej (Emergency First Response- wysoce zalecane) nie starsze jak 24 miesiace.

Do czego uprawnia uko?czenie kursu Divemaster PADI?

Do oglnego nadzorowania i pomocy instruktorowi zarwno podczas szkole? jak i zaj?? pozaszkoleniowych - poprzez planowanie, organizowanie i kierowanie nurkowaniami
Do samodzielnego kierowania studentami kursu OWD w czasie wycieczki w ramach nurkowa? szkoleniowych kursu OWD od nr 2 do 5
Przeprowadzania wszelkich nast?pnych nurkowa? dla programu DSD, przy stosunku 2:1 (gdy pierwsze nurkowanie zosta?o zaliczone jako zadawalaj?ce przez Instruktora PADI)
Przeprowadzenia powtrki z nurkowania Scuba Review
Przeprowadzania nurkowa? typu Discover Local Diving
Towarzyszenia studentom podczas nurkowa? AOWD oraz nurkowa? specjalizacyjnych
Mo?e przeprowadzi? samodzielnie kurs Skin Divers lub program Discover Snorkeling

Gdzie prowadzimy sesje teoretyczne i zaj?cia basenowe kursu?

Nowy S?cz
Mszana Dolna
Krakw
Limanowa

Kiedy najbli?szy kurs?

->TERMINARZ KURSW

 
Created by Winiarczyk